Zarejestruj się, aby otrzymywać bezplatnie elektroniczny biuletyn.
Notatki


Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów nr 13.267/99. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę rachunkowości, doradztwo finansowe i biznesowe.

Zapraszamy do współpracy !!!

O firmie
Jesteśmy grupą kapitałową, której podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie placówkami medycznymi, tworzonymi we własnym zakresie oraz przez akwizycje. Na przestrzeni 15 lat prowadzenia działalności usługowej w zakresie finansów i księgowości placówek medycznych wykształciliśmy kompetencje w obszarze tworzenia, zarządzania i restrukturyzacji placówek medycznych dla naszych klientów. W 2010 r. Spółka rozpoczęła tworzenie własnej sieci placówek medycznych pod marką Elle-Med. W 2010 r. otworzona została pierwsza przychodnia medyczna w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiej 8a. W 2012 r. Spółka powiększyła grupę kapitałową o Poz-Med. Sp. z o.o. (nabycie 100% udziałów), prowadząca przychodnię medyczną w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 17. Celem Zarządu Spółki jest konsolidacja rynku usług ochrony zdrowia i budowa sieci klinik medycznych pod marką Elle-Med.

 

Warszawa, październik 2012 r.


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy doradczej Med Manager mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym.

Naszym celem badawczym jest rozpoznanie opinii środowiska zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów na temat użyteczności technik zdalnego kształcenia w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, a także weryfikacja poglądów o szczególnej przydatności e-learningu w szybkim transferowaniu kwalifikowanej wiedzy. Badanie ma zasięg ogólnopolski i prowadzone będzie przez najbliższe dwanaście miesięcy, tj. do października 2013 roku.

Pragniemy, aby aktywny uczestnik naszego badania odniósł wymierną korzyść. Stąd też jako podstawę dla naszej współpracy przyjęliśmy zasadę ekwiwalentności. Każdy, kto wypełni i prześle elektronicznie na adres e-mail medmanager@wp.pl wypełnioną ankietę, umowę, oświadczenie podatnika i deklarację uzyska symboliczne wynagrodzenie i możliwość nieodpłatnego udziału w projekcie pn. "E-learning w służbie lekarzom". Słowem, za poświęcony czas na wypełnienie ankiety (około 5 minut) uzyskacie Państwo możliwość zdobycia aż 350 punktów edukacyjnych (najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku). Wypełniając obowiązek doskonalenia zawodowego zaoszczędzicie aż 7.000 zł (średnia rynkowa wartość jednego punktu edukacyjnego wynosi 20 zł).

Gwarantujemy poufność Państwa ankiet! Pragnę Państwa zapewnić, że wszystkie pozyskane w trakcie badania informacje będą agregowane i zaprezentowane w raporcie końcowym według przyjętych przekrojów analitycznych. Raport z badania planujemy opublikować w pierwszym kwartale 2014 roku.

Formularze umowy zlecenia, oświadczenia, ankiety oraz deklaracji przystąpienia do projektu "E-learning w służbie lekarzom" można pobierać z naszej strony internetowej: http://www.medmanager.com.pl (dokumenty, deklaracja)

Proszę je wypełnić i przesłać na adres: Med Manager Consulting Sp. z o.o, ul. Chrzanowskiego 8a, 04-392 Warszawa lub zeskanować i wysłać mailem na adres: medmanager@wp.pl
Życzę Państwu satysfakcji z udziału w naszym badaniu i uczestnictwa w projekcie "E-learning w służbie lekarzom".

Elżbieta Lewandowska
Prezes Zarządu
Med Manager Consulting Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 8a, 04-392 Warszawa, tel/fax (022) 590 57 60